Inspirerend onderwijs

Begeleiding en ondersteuning

Dagelijks zijn onze vakdocenten alert op de voortgang van uw kind bij het vak. Informatie over deze voortgang wordt met u gedeeld via Magister, het online leerlingvolgsysteem. Naast de vakdocent heeft de mentor een belangrijke taak in het begeleiden van uw kind op school. Zowel op school als vanuit de thuissituatie verwachten we dat signalen worden opgevangen wanneer er extra hulp nodig is.  

Extra aandacht

Vaak is al bekend dat een leerling hier en daar extra hulp nodig heeft. Er is bijvoorbeeld sprake van dyslexie of een beperking. In dat geval worden door de school extra faciliteiten (bijvoorbeeld vergroting proefwerken, extra tijd voor toetsen of gebruik van Kurzweil of Sprint) beschikbaar gesteld.

Soms is het echter ook zo dat een leerling zijn huiswerk maakt en in de les goed oplet, maar dat het ondanks dat niet gaat. Is er extra hulp nodig? Hoe kunnen we de leerling het beste helpen? Meestal worden hulpvragen gesignaleerd door de docent of de mentor. Zij nemen, wanneer nodig, contact met u op. Maar soms zit u als ouder ook met dit soort vragen. Natuurlijk kunt u dan altijd contact opnemen met school.

Vooraf bepalen ondersteuning

Wanneer u uw zoon of dochter aanmeldt, dan gaan wij er vanuit dat u aangeeft dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Ubbo Emmius zorgt dan in overleg met u dat uw zoon of dochter een passende onderwijsplek krijgt. Hierbij volgt Ubbo Emmius de afspraken die zijn gemaakt in het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. Binnen dit samenwerkingsverband hebben we goede afspraken met andere scholen, gemeenten en (jeugd)zorg. Op www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u meer infomratie over het samenwerkingsverband.