Leerlingen laten excelleren

De stap van basisschool naar middelbare school

De stap naar een andere school is voor leerlingen soms spannend. Ook voor u is het misschien een hele overgang. Wellicht heeft u allerlei vragen over de lessen, vakken en regels. Om u goed te informeren, organiseren wij diverse voorlichtingsavonden en een open dag. Op deze pagina én op de pagina Schoolgids / onze organisatie geven wij u alvast enige informatie over onze scholengemeenschap.

Voorlichtingsavonden

Elke locatie van Ubbo Emmius organiseert voorlichtingsavonden. Deze avonden worden op de locatie of op de basisschool gehouden. Tijdens de voorlichting bespreken we de opbouw van het voortgezet onderwijs. Ook geven we u informatie over de opbouw van ons onderwijs en de zaken die wij als school belangrijk vinden. Op deze website leest u hierover meer bij onze visie

Contact met de basisschool

De basisschool van uw zoon of dochter heeft waarschijnlijk regelmatig contact met Ubbo Emmius. In het schooljaar zijn diverse contactmomenten om het onderwijs op elkaar af te stemmen en de overdracht soepel te laten verlopen. 

Omdat de leerkracht van uw zoon of dochter hem of haar het beste kent, plant de directeur of teamleider van Ubbo Emmius na de aanmelding van de leerlingen altijd een afspraak voor overleg. Dit noemen we “warme overdracht” .    

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? U kunt contact opnemen met de locatie waar u uw zoon of dochter wilt aanmelden. De directeur of teamleider staat u graag te woord!