"Wat je leert in de les,
laat je winnen in de praktijk!"

Jaarverslag

Ubbo Emmius werkt doelgericht aan verbeteringen in het onderwijs. Ontwikkelingen worden gevolgd, zodat bijsturing mogelijk is. Verantwoording wordt afgelegd via de Scholen op de Kaart (www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen) en in dit jaarverslag over het jaar 2017.

Het jaarverslag is een van de uitgangspunten voor het jaarplan 2018-2019. Het wordt gepubliceerd op deze website en is beschikbaar voor stakeholders.