Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Nieuwsoverzicht alle locaties

In onderstaand overzicht vind je nieuws van alle locaties van onze scholengemeenschap. Nieuws voor ouders en leerlingen over activiteiten, de jaarplanning, fotoboeken en andere specifieke informatie, vind je vanuit privacy-overwegingen op een afgeschermde omgeving: UbboNet. 

Samenwerking Ubbo Emmius en WP Veendam

De besturen van Ubbo Emmius Scholengemeenschap en Winkler Prins, openbare school voorvoortgezet onderwijs in Veendam, zijn met elkaar in gesprek over een intensieve vorm van samenwerking. De achtergrond hiervan is de krimp van het leerlingenaantal. Beide besturen voelen de verantwoordelijkheid het voortgezet onderwijs in de gemeente Veendam te versterken en staan voorhet behoud van een breed, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod.

Lees meer
Samenwerking Ubbo Emmius en WP Veendam

Start schooljaar 2017-2018 locatie Sportparklaan

De eerste schoolweek heeft een aangepast programma.

Leerjaar 3

 • Op maandag 4 september 2017 om 11.00 uur ontvangen we de leerlingen in het atrium van de school. Hierover ontvang je nog nader bericht. 
 • Op dinsdag 5 september 2017 vindt er een introductiedag plaats.
 • Op woensdag 6 september 2017 heb je van 8.30 tot 10.30 een aangepast programma. Van 11.00 – 13.00 uur staat er een introductiesportdag op het programma.
 • Op donderdag 7 september 2017 heeft leerjaar 3 les volgens het rooster.
 • Op vrijdag 8 september 2017 hebben de leerlingen een lesvrije dag.

Leerjaar 4

 • Op maandag 4 september 2017 om 12.15 uur ontvangen we de leerlingen in het atrium van de school. Hierover ontvang je nog nader bericht.
 • Op dinsdag 5 september 2017 starten de lessen voor de afdelingen Zorg & Welzijn, E&O en D&P. Voor de afdeling techniek start vanaf deze dag de stageperiode. 
 • Op woensdag 6 september 2017 worden de leerlingen om 13.00 uur op school verwacht. Voor deze middag staat er sport op het programma. 
 • Op donderdag 7 september 2017 starten de lessen volgens rooster. 
 • Op vrijdag 8 september 2017 zijn de leerlingen vrij, met uitzondering van de leerlingen van de afdeling techniek die op stage zijn. 
Lees meer
Start schooljaar 2017-2018 locatie Sportparklaan

Start schooljaar 2017-2018 locatie Engelandlaan

Hieronder vindt u nadere informatie die betrekking heeft op de start van het schooljaar 2017-2018.

Lees meer
Start schooljaar 2017-2018 locatie Engelandlaan

Vakanties 2017-2018

Hier vind je de vakantieplanning voor het schooljaar 2017-2018. Kijk voor een volledig overzicht van de jaarplanning op UbboNet.

Lees meer
Vakanties 2017-2018

Studiefonds Groningen

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? En ligt uw inkomen rond het minimum? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van het Studiefonds Groningen. Het Studiefonds is er voor:

 • scholieren in het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar.
 • leerlingen van 16 of 17 jaar die een MBO-beroeps opleidende leerweg volgen.
 • MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar.

 

Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor het studiefonds? Dan kunt u bellen met het secretariaat op 050 313 43 21. Mailen kan naar studiefonds@provinciegroningen.nl

 

Lees meer
Studiefonds Groningen

Boeken schooljaar 2017-2018 bestellen

Ubbo Emmius had voorheen een eigen boekenfonds. Leerlingen haalden aan het begin van het schooljaar hun pakket met schoolboeken op bij school. Vanaf schooljaar 2017-2018 bestellen leerlingen van onze scholengemeenschap hun schoolboeken online bij Van Dijk. De boeken worden thuisbezorgd. Uitleg over de werkwijze voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is te vinden op UbboNet. 

Lees meer
Boeken schooljaar 2017-2018 bestellen

Studenten ontwerpen bankjes voor het gezonde schoolplein

Tijdens de opening van het gezonde schoolplein is bekendgemaakt welke bankjes we de komende jaren op het plein zullen zien staan. Ontworpen en gemaakt door studenten van Noorderpoort. De studenten zijn afgelopen jaar voor de uitdaging gesteld om een ‘hufterproof’ en flexibel in te zetten bankje te ontwerpen voor op het gezonde plein. Studenten Bouw niveau 4 hebben daarom individueel diverse ontwerpen gemaakt. Alle 36 ontwerpen zijn door een jury beoordeeld en van drie is uiteindelijk een prototype uitgewerkt. De ontwerpen van Marjolein Arends, Jeroen Hulshof en Kevin Kartodirijo hebben al een prachtplekje gekregen op het plein. Als winnaar is Marjolein Arends uit de bus gekomen met haar ontwerp. Samen met de andere twee studenten zal Marjolein haar ontwerp nog iets aanpassen om het helemaal naar wens te maken. 

De realisatie van de bankjes is mede mogelijk gemaakt door bedrijven uit de regio. Zo werd het metaal geleverd door Thalens PPS en het hout door houthandel Noorlag. Lefier verzorgde de bevestiging van de bankjes en De Haan Special Equipment zorgde samen met de studenten voor de technische tekening. Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal en Ubbo Emmius bedanken deze bedrijven voor hun bijdrage aan dit project. 

De komende jaren zal het ontwerp van marjolein Arends in productie worden genomen. Uiteindelijk zullen 30 bankjes van dit model op het plein komen.

 

Lees meer
Studenten ontwerpen bankjes voor het gezonde schoolplein

Sportparklaan opent het gezonde schoolplein

Op dinsdag 11 juli is ons gezonde schoolplein officieel geopend. Leerlingen, studenten, bedrijven en locatiedirecteuren Paulien Hietbrink (Noorderpoort) en Marcel Leegte (Ubbo Emmius) deden dit helemaal passend bij het thema, namelijk al sportend. Na een potje tafeltennis, unihockey en basketbal proostten de betrokkenen feestelijk met een zelfgemaakte zomerse smoothie! 

Het gezonde schoolplein biedt volop ruimte voor leerlingen, studenten en medewerkers, zowel tijdens de lessen als in de pauzes. Zo zijn er sportmogelijkheden en sportattributen, is er een moestuin in ontwikkeling en komt er een buitenlokaal aan het water. Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal en Ubbo Emmius hebben als eerste school voor vmbo en mbo in Nederland een gezond schoolplein. 

Plein voor educatie en ontspanning
De afgelopen twee jaren is intensief gewerkt aan de realisatie van het gezonde schoolplein. Het initiatief van sportdocenten Ronald Roossien en Stijn Braspenning heeft geleid tot de toekenning van 50.000 euro door Jantje Beton om het plein aan te pakken. Samen met Jantje Beton, IVN, gemeente Stadskanaal en de GGD is nagedacht over verantwoorde keuzes voor de invulling van het plan. Onder leiding van een projectgroep met leerlingen, studenten en docenten zijn diverse sessies georganiseerd om input te verzamelen. Uitgangspunten waren onder andere dat er educatie mogelijk moest zijn op het plein en dat er meer groen en sport-/vertoefruimte zou komen. Op basis van deze wensen heeft George Kievitsbosch, architect van PlanVorm, een ontwerp gemaakt dat uiteindelijk door Groen Service Noord is uitgevoerd. 

Certificaat Bewegen en Sport
Een voorwaarde om een gezond schoolplein te realiseren is dat de school een (deel)certificaat van het project Gezonde School moet hebben. Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal en Ubbo Emmius Sportparklaan zijn er in geslaagd om het themacertificaat ´Bewegen en sport´ te behalen. 

Rookvrije school
Het project heeft er tevens toe geleid dat de school inmiddels ook rookvrij is geworden. “We zijn ontzettend trots dat het ons gelukt is dit alles te realiseren,” vertelt Eddy Bulthuis (projectleider Gezonde School). Zorgen over handhaving werden weggenomen door bevlogen conciërge Gerard Teering, die alles wat buiten gebeurt onder controle heeft. “Daarnaast zijn we ambassadeur geweest voor diverse scholen en hebben we zelfs een conferentie over het plein georganiseerd met onze partners. We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet en bijdrage van alle betrokkenen.”

 

Lees meer
Sportparklaan opent het gezonde schoolplein

Informatie start schooljaar 2017-2018

Ga jij na de zomervakantie naar de brugklas op een van onze locaties? Dan wil je je vast graag voorbereiden op je eerste schooldag!

Alle informatie die je nodig hebt voor de start van het nieuwe schooljaar kun je vinden op Ubbonet. Alle brugklasleerlingen ontvangen tijdens de kennismakingsdag een brief met daarin de inloggegevens van UbboNet.

Voordat het schooljaar begint, kun je sommige zaken alvast aanschaffen en in je agenda noteren wanneer jouw eerste schoolweek begint. Deze informatie vind je op de pagina van jouw locatie.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met de administratie van jouw locatie. Wij verheugen ons op je komst en wensen je een fijne zomervakantie!

NB leerlingen van klas 2 en hoger vinden op UbboNet altijd de meest actuele informatie over de start van het nieuwe schooljaar. 

Lees meer
Informatie start schooljaar 2017-2018

7 leerlingen cum laude geslaagd

Zeven leerlingen van de locatie Sportparklaan leverden dit jaar wel een hele bijzondere prestatie; ze slaagden cum laude voor het examen VMBO! Het is het derde jaar dat leerlingen op het VMBO cum laude kunnen slagen. “Voor Ubbo Emmius is het de eerste keer dat het gebeurt en dan meteen zeven keer,” vertelt locatiedirecteur meneer Leegte, die trots is op álle geslaagden. “Geweldig om te zien hoe ieder naar zijn talent gepresteerd heeft. We hebben 218 leerlingen die geslaagd zijn, dit is een slagingspercentage van 97%. Ieder van deze 218 leerlingen heeft op zijn of haar eigen niveau het beste uit zichzelf weten te halen.”

Lees meer
7 leerlingen cum laude geslaagd