Aspirant-Opleidingsschool De Ommelanden: weer een stapje dichterbij!

Ongeveer twee jaar geleden ontstond het initiatief om, met vier middelbare scholen in de regio en drie lerarenopleidingen, te komen tot een samenwerking op het gebied van opleiden van aankomende docenten, startende docenten en verdere professionalisering van ervaren docenten. 


In de afgelopen tijd heeft het Ubbo Emmius, samen met het Dr. Aletta Jacobs College (Hoogezand), het Dollard College (Winschoten), het Eemsdeltacollege (Delfzijl) en de lerarenopleidingen van de RUG, de NHL en de Hanzehogeschool-Sportstudies, hard gewerkt om te komen tot een gezamenlijk ontwikkelplan op het gebied van Opleiden in de School. Deze zomer hebben we de aanvraag ingediend om aspirant-opleidingsschool te worden.

Vrijdag 13 oktober jongstleden zijn we met een afvaardiging van zes mensen van de verschillende vo-scholen en opleidingsinstituten naar Utrecht afgereisd. Wout Zilverberg (Aletta Jacobs College), Nicole Kuizenga (Ubbo Emmius scholengemeenschap), Saskia Tuenter (Dollard College), Mike Baalmans (Hanzehogeschool Sportstudies) en Willem Eikelenboom (NHL) hebben onze aanvraag toegelicht voor een beoordelingscommissie. Het was een spannende zitting, waarin we stevig werden bevraagd, zowel over onze visie en ideeën over Opleiden in de School als over hoe we dat in de praktijk vormgeven. We zaten er als een goed op elkaar ingespeeld team, waardoor het een soepel lopend gesprek werd. Opgelucht, blij en hoopvol verliet ons team de zaal. En nu is het afwachten… 

Eind november horen we of we de commissie hebben overtuigd en ons voortaan Aspirant-Opleidingsschool De Ommelanden mogen noemen. Met deze aanvraag is veel subsidiegeld gemoeid. We hopen dat we dit geld mogen ontvangen om hiermee een krachtige opleidingsschool op te zetten. We gaan dan een traject in van drie jaar om onze plannen verder gestalte te geven en daarna hopelijk het predicaat ‘aspirant’ achter ons te laten.

Wordt vervolgd!

Op de foto: Helemaal rechts: Nicole Kuizenga, schoolopleider namens Ubbo Emmius. De overige personen op de foto vertegenwoordigen het Aletta Jakobscollege, het Dollardcollege, de NHL en de HIS.