Een school voor bijzonder onderwijs

Een school voor bijzonder onderwijs

Ubbo Emmius is een bijzondere scholengemeenschap, ontstaan vanuit de christelijke traditie. Die traditie vormt niet de grondslag van de school, maar is belangrijk in het schetsen van een perspectief.

Een levensvisie ontwikkelen

Wij staan in ons onderwijs dagelijks stil bij de wereld om ons heen. We spreken met elkaar over waarden en normen. We vinden het belangrijk dat leerlingen een eigen levensvisie ontwikkelen en kritisch nadenken over zaken die vanuit de samenleving op ons afkomen.

Meningsvorming is van belang, altijd in relatie tot meningen van anderen, die er ook mogen zijn. Dit doen we niet alleen bij de dagopeningen, maar ook tijdens vieringen met bijvoorbeeld Kerst en Pasen. 

Momenten van bezinning

Dagelijks, meestal aan het begin van de dag, zijn er momenten van bezinning. Dat gebeurt steeds aan de hand van een weekthema. Bezinning kan ook leiden tot daden. Dat doen we soms ook gezamenlijk, bijvoorbeeld met hulpacties.

Op het lesrooster staat het vak GL (godsdienst & levensbeschouwing). Een vak dat onder andere als doel heeft leerlingen goed inzicht te geven in onze (christelijke) cultuur; er is aandacht voor waardenontwikkeling en naast het christendom komen ook andere godsdiensten aan de orde.

In onze schoolgids kunt u meer informatie vinden over Ubbo Emmius.