Nieuws

Ontwikkelingen coronavirus

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_1.jpg
23 februari 2021 Schoolbreed

N.a.v. de persconferentie van 23 februari 2021

Tijdens de persconferentie van 23 februari maakte minister-president Mark Rutte bekend dat per 1 maart de scholen voor voortgezet onderwijs weer open gaan. Hieraan is een aantal duidelijke voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden betreffen o.a. de anderhalve meter afstand tussen (koppels van) leerlingen.

Voor de locaties van Ubbo Emmius betekent dit dat we meteen na de voorjaarsvakantie de reeds gestarte voorbereidingen zullen oppakken en u z.s.m. laten weten op welke momenten en op welke manier we uw kind daadwerkelijk op school verwachten. Tot het zover is handhaven we de werkwijze van voor de voorjaarsvakantie en verwachten we uw kind in de online les.

Dat neemt uiteraard niet weg dat we ons erg verheugen op het feit dat we onze leerlingen zeer binnenkort weer echt mogen ontmoeten.

Directie Ubbo Emmius.

Houd u s.v.p. onze website en de emailmemo’s die u van ons ontvangt goed in de gaten. Dan bent u altijd op de hoogte.

Is het dragen van een mondkapje op school verplicht?

De mondkapjesplicht is er per 1 december voor alle middelbare scholen.
Dat betekent dat we zowel de leerlingen als de medewerkers verplichten om een mondkapje te gebruiken tijdens momenten waarop ze zich verplaatsen (tijdens de leswisseling, tijdens pauzes, bij binnenkomst en bij vertrek en in de praktijklokalen). Iedere leerling dient zelf voor een mondkapje te zorgen. Heeft een leerling geen mondkapje bij zich dan kan de school er één verstrekken. We zullen de leerling er dan op wijzen dat we verwachten dat hij/zij de volgende dag zelf voor een mondkapje zorgt.

Wat gebeurt er wanneer een leerling of medewerker positief wordt getest op het Corona-virus?

Ubbo Emmius heeft een vast contactpersoon bij de GGD. Mocht een medewerker of leerling het Corona-virus hebben, dan zal de locatiedirecteur advies vragen aan de contactpersoon bij de GGD. De school besluit uiteindelijk zelf hoe te handelen en zal hierover z.s.m. communiceren met de medewerkers en de ouders van de betreffende locatie. Hierbij wordt de privacy van de betreffende medewerkers of leerlingen gewaarborgd.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten of bij een melding vanuit ouders neemt de school tevens contact op met de GGD.

Wanneer blijft mijn kind thuis?

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38°C, plotseling verlies van reuk of smaak.

Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts/verhoging en/of benauwdheidsklachten heeft.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.

Wanneer u uw kind laat testen blijft uw kind, in ieder geval tot de testuitslag bekend is, thuis.

Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft

Er is een beslisboom opgesteld zodat u als ouder precies weet wanneer uw kind thuis moet blijven, en wanneer en hoe u school kunt informeren bij klachten.

Mag mijn kind naar school als iemand binnen het gezin wordt getest?

Als iemand binnen het gezin wordt getest, maar geen koorts heeft, mag de rest van het gezin gewoon naar werk of school.

Wanneer iedereen binnen het gezin wordt getest, blijft ieder thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Wanneer de uitslag negatief is (er is dus geen Corona geconstateerd) mag iedereen binnen het gezin weer naar school of aan het werk.

Mogen ouders op school komen?

In principe zijn alleen leerlingen en medewerkers op school. Anderen, waaronder ouders/verzorgers, komen alleen op school indien dit strikt noodzakelijk is. We vragen ouders die op school komen, zich te registreren bij de balie.

Wordt onderwijs op afstand geboden wanneer mijn kind thuis moet blijven?

Wanneer uw kind thuis moet blijven maakt de teamleider of mentor afspraken met u en uw kind omtrent het bijhouden van de lesstof.

Gaan de centrale examens in schooljaar 2020-2021 wel door?

De centrale examens kunnen dit schooljaar gespreid over twee tijdvakken worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. 

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.
Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM
Vraag & antwoord Rijksoverheid
De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.
Vindt u geen antwoord op uw vragen? Stuur dan een e-mail naar de locatie van uw kind.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan