Nieuws

Ontwikkelingen coronavirus

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_1.jpg
01 april 2020 Schoolbreed

Maatregelen worden verlengd t/m 28 april

Op 31 maart kondigde het kabinet aan dat de huidige maatregelen zullen worden verlengd tot en met ten minste 28 april.

Dat betekent dat de scholen in ieder geval tot de genoemde datum voor het reguliere onderwijs gesloten zullen zijn. Wat dit betekent voor de (wijze van de) afname en de planning van de schoolexamens hoort u z.s.m. van ons.

Nuttige websites

Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie:

Actuele informatie RIVM

Vraag & antwoord RIVM

De Rijksoverheid richt zich op haar website specifiek op de relatie met het onderwijs:

Vraag & antwoord Rijksoverheid

Zijn de scholen van Ubbo Emmius open?

Nee, de scholen zijn gesloten voor leerlingen.

Gaan de schoolexamens door?

Op 24 maart vernamen we van minister Slob dat het centraal examen (inclusief de praktische examens) wordt afgelast. De resultaten van het schoolexamen zullen bepalen of een leerling wel of niet slaagt. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weten we nog niet.
Het volgende is belangrijk:

Tot 6 april zijn er op school geen schoolexamens. Toetsen waarvoor leerlingen niet naar school hoeven te komen kunnen gewoon doorgaan.

Het is de bedoeling dat we vanaf 6 april tot begin juni de schoolexamens afnemen.

We verzorgen voor onze examenleerlingen een overzicht van de nog te maken schoolexamens.

We zullen ervan uit moeten gaan dat er minder leerlingen tegelijk in het gebouw mogen zijn dan eerder.

Gaan geplande ouderavonden door?

Nee, alle ouderavonden t/m 1 juni worden geannuleerd. We proberen u zoveel mogelijk per nieuwsbrief of via de website te informeren.

Gaan stages door?

Stages van leerlingen gaan alleen door indien het bedrijf dit toestaat en op voorwaarde dat de leerling geen klachten heeft.

Voor de leerlingen van de Sportparklaan geldt dat de stage in klas 3 niet doorgaat.


Wat als leerlingen door thuis quarantaine/veel lesuitval/dichte school zich niet goed kunnen voorbereiden op het schoolexamen of het centraal examen?

Ubbo Emmius gaat zo veel mogelijk uit van de reguliere oplossingen in geval van ziekte of een grote mate van lesuitval. Dit is bijvoorbeeld het verplaatsen van (mondelinge) schoolexamens en het geven van huiswerk & ondersteuning via magister/office 365
Voor meer vragen die betrekking hebben op de examens verwijzen we u naar:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-middelbaar-onderwijs

Wat gebeurt er met de excursies?

Na de oproep van het kabinet en RIVM om niet onnodig te reizen, hebben we besloten om alle excursies en buitenschoolse activiteiten tot 1 juni niet door te laten gaan. We begrijpen dat dit een teleurstelling is, maar het is helaas even niet anders. We proberen in eerste instantie de reizen te verplaatsen naar een ander moment. U krijgt hierover nadere informatie van ons. 

Meld ik mijn kind ziek tijdens onderwijs op afstand?

Wat te doen als uw kind ziek is en zijn/haar werk niet kan doen? Moet u hem/haar ziek melden tijdens het leren op afstand? Jazeker.
Normaal gesproken belt u daartoe de locatie van uw zoon/dochter. In deze bijzondere omstandigheden vragen we u om dat tijdelijk anders te doen. Wanneer uw kind te ziek is om te kunnen werken aan schoolzaken, vragen we u om uw kind via magister ziek te melden. Dat kan via de app op uw telefoon of via de computer. Dit kan niet op het account van uw kind, maar alleen op uw eigen account als ouder/verzorger.
Wanneer u de stappen doorloopt tijdens het ziekmelden, kunt u tekst invoeren in een opmerkingenveld. We willen u vragen om daarin kort aan te geven wat de reden is van de ziekmelding.
Let op: meld uw kind alleen ziek wanneer u dat onder normale omstandigheden ook zou doen. Wanneer uw kind lichte verschijnselen heeft, maar wel kan werken aan de schooltaken, meldt u uw kind niet ziek.
Wanneer uw kind ouder is dan 18 en u in magister geen toestemming heeft gegeven voor inzage, kunt u uw kind niet op deze manier ziekmelden.
Ziekmelden kan slechts voor 1 dag.
Is uw kind de volgende dag nog ziek, dan doet u opnieuw een melding en dat geldt ook voor de dagen erna. U hoeft dan niet alle opeenvolgende dagen een opmerking in te voeren, wanneer de situatie niet is gewijzigd.
Mocht het ziekmelden via magister niet lukken, dan kunt u de locatie van uw kind bellen om de ziekmelding alsnog telefonisch te doen, wanneer ook dat niet lukt, vragen we u om een email te sturen naar het algemene emailadres van de locatie van uw kind. Vermeldt u hierin s.v.p. de voor- en achternaam van uw kind, de klas waarin uw kind zit, de dag waarop uw kind ziek is en de reden van de ziekmelding.

Magister werkt niet goed. Is er misschien een storing?

Om onderwijs op afstand te kunnen bieden wordt landelijk een groot beroep gedaan op Magister. Hierdoor is Magister soms overbelast. Mocht uw kind problemen ervaren bij Magister, checkt u dan via onderstaande link of er sprake is van een storing bij Magister.
https://storingen.schoolmaster.nl/storingenoverzicht

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.
Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM
Vraag & antwoord Rijksoverheid
De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.
Vindt u geen antwoord op uw vragen? Stuur dan een e-mail naar de locatie van uw kind.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan