Nieuws

Ontwikkelingen coronavirus

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_1.jpg
24 augustus 2020 Schoolbreed

Vanaf 17 augustus gaan de leerlingen 5 dagen per week naar school

Vanaf 17 augustus mogen alle leerlingen van Ubbo Emmius weer naar school. De leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Ten opzichte van de medewerkers houden de leerlingen de anderhalve meter afstand wel aan.

Leerlingen die in landen met een oranje of rood reisadvies zijn geweest worden vanwege de geadviseerde quarantaineperiode niet op school verwacht. We vragen u dit dan wel even telefonisch te melden bij de betreffende locatie.

Houdt u deze website alstublieft goed in de gaten. Mocht de situatie wijzigen dan vindt u hier meer informatie.

Hygiëne en veiligheid

Wanneer de leerlingen op school komen wordt hen gevraagd meteen hun handen te wassen of te desinfecteren. We vragen hen dit tevens te doen voor en na iedere pauze en na ieder toiletbezoek.

Wanneer blijft mijn kind thuis?

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38°C, plotseling verlies van reuk of smaak.

Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.

Wanneer u uw kind laat testen blijft uw kind, in ieder geval tot de testuitslag bekend is, thuis.

Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.

Mag mijn kind naar school als iemand binnen het gezin wordt getest?

Als iemand binnen het gezin wordt getest, maar geen koorts heeft, mag de rest van het gezin gewoon naar werk of school.

Wanneer iedereen binnen het gezin wordt getest, blijft ieder thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Wanneer de uitslag negatief is (er is dus geen Corona geconstateerd) mag iedereen binnen het gezin weer naar school of aan het werk.

Mogen ouders op school komen?

In principe zijn alleen leerlingen en medewerkers op school. Anderen, waaronder ouders/verzorgers, komen alleen op school indien dit strikt noodzakelijk is. We vragen ouders die op school komen, zich te registreren bij de balie.

Wat gebeurt er wanneer een leerling of medewerker positief wordt getest op het Corona-virus?

Ubbo Emmius heeft een vast contactpersoon bij de GGD. Mocht een medewerker of leerling het Corona-virus hebben, dan zal de locatiedirecteur advies vragen aan de contactpersoon bij de GGD. De school besluit uiteindelijk zelf hoe te handelen en zal hierover z.s.m. communiceren met de medewerkers en de ouders van de betreffende locatie. Hierbij wordt de privacy van de betreffende medewerkers of leerlingen gewaarborgd.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten of bij een melding vanuit ouders neemt de school tevens contact op met de GGD.

Wordt onderwijs op afstand geboden wanneer mijn kind thuis moet blijven?

Wanneer uw kind thuis moet blijven maakt de teamleider of mentor afspraken met u en uw kind omtrent het bijhouden van de lesstof.

Gaan de centrale examens in schooljaar 2020-2021 wel door?

We gaan er vooralsnog van uit dat het schooljaar 2020-2021 een “gewoon” examenjaar zal zijn, waarin het centrale examen dus “gewoon” zal worden afgenomen. Mocht dat veranderen vanwege nieuwe maatregelen omtrent het Corona-virus dan informeren wij u daarover.

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.
Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM
Vraag & antwoord Rijksoverheid
De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.
Vindt u geen antwoord op uw vragen? Stuur dan een e-mail naar de locatie van uw kind.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan