Nieuws

Ontwikkelingen coronavirus

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_1.jpg
20 april 2021 Schoolbreed

Zelftesten in het voortgezet onderwijs

Na de meivakantie zal ook op Ubbo Emmius de mogelijkheid aanwezig zijn om zelftesten in te zetten voor het testen van leerlingen en medewerkers. Deze zelftesten vervangen de huidige maatregelen niet.

Wanneer testen?
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon.

Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine, en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, worden gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest.

Hoe werkt de zelftest?
Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel.

Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.

Testuitslag
De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te zien. Leerlingen melden de uitslag niet bij medewerkers van school. Wanneer ze de testuitslag wel delen, zal deze niet door school geregistreerd worden.

  • Is de uitslag positief? Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de GGD, om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek.
  • Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.

Voor het testen geldt volledige vrijwilligheid. Iedereen heeft het recht om deelname te weigeren. Wanneer een leerling besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit niet leiden tot uitsluiting van het onderwijs.

Wat vragen wij van u?
Bij leerlingen tot 16 jaar is toestemming van ouders/verzorgers nodig voor het afnemen van een zelftest op school. Bij het geven van toestemming stemt u in met afname van de test en verzoekt u de school om uw kind te begeleiden bij afname van de zelftest. Via Magister kunt u aangeven of u toestemming geeft. Let op: dit kan alleen wanneer u inlogt met uw eigen account (dus niet met die van uw zoon/dochter).
Leerlingen kunnen overigens, ook na uw toestemming, op ieder moment zelf besluiten alsnog af te zien van het testen.

Het gebruiken van zelftesten op onze school is besproken met – en goedgekeurd door – de medezeggenschapsraad.

Houd u s.v.p. onze website en de emailmemo’s die u van ons ontvangt goed in de gaten. Dan bent u altijd op de hoogte.

Is het dragen van een mondkapje op school verplicht?

De mondkapjesplicht is er per 1 december voor alle middelbare scholen.
Dat betekent dat we zowel de leerlingen als de medewerkers verplichten om een mondkapje te gebruiken tijdens momenten waarop ze zich verplaatsen (tijdens de leswisseling, tijdens pauzes, bij binnenkomst en bij vertrek en in de praktijklokalen). Iedere leerling dient zelf voor een mondkapje te zorgen. Heeft een leerling geen mondkapje bij zich dan kan de school er één verstrekken. We zullen de leerling er dan op wijzen dat we verwachten dat hij/zij de volgende dag zelf voor een mondkapje zorgt.

Wat gebeurt er wanneer een leerling of medewerker positief wordt getest op het Corona-virus?

Ubbo Emmius heeft een vast contactpersoon bij de GGD. Mocht een medewerker of leerling het Corona-virus hebben, dan zal de locatiedirecteur advies vragen aan de contactpersoon bij de GGD. De school besluit uiteindelijk zelf hoe te handelen en zal hierover z.s.m. communiceren met de medewerkers en de ouders van de betreffende klas of locatie.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten of bij een melding vanuit ouders neemt de school tevens contact op met de GGD.
Vanaf de meivakantie kunnen de GGD en de school samen bepalen om zelftesten in te zetten voor de zogeheten “overige contacten”. Dit gebeurt op vrijwillige basis en alleen met toestemming van ouders/verzorgers.

Wanneer blijft mijn kind thuis?

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38°C, plotseling verlies van reuk of smaak.

Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts/verhoging en/of benauwdheidsklachten heeft.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.

Wanneer u uw kind laat testen blijft uw kind, in ieder geval tot de testuitslag bekend is, thuis.

Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft

Er is een beslisboom opgesteld zodat u als ouder precies weet wanneer uw kind thuis moet blijven, en wanneer en hoe u school kunt informeren bij klachten.

Mag mijn kind naar school als iemand binnen het gezin wordt getest?

Als iemand binnen het gezin wordt getest, maar geen koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, mag de rest van het gezin gewoon naar werk of school.

Wanneer iedereen binnen het gezin wordt getest, blijft ieder thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Wanneer de uitslag negatief is (er is dus geen Corona geconstateerd) mag iedereen binnen het gezin weer naar school of aan het werk.

Mogen ouders op school komen?

In principe zijn alleen leerlingen en medewerkers op school. Anderen, waaronder ouders/verzorgers, komen alleen op school indien dit strikt noodzakelijk is. We vragen ouders die op school komen, zich te registreren bij de balie.

Wordt onderwijs op afstand geboden wanneer mijn kind thuis moet blijven?

Wanneer uw kind thuis moet blijven maakt de teamleider of mentor afspraken met u en uw kind omtrent het bijhouden van de lesstof.

Gaan de centrale examens in schooljaar 2020-2021 wel door?

De centrale examens kunnen dit schooljaar gespreid over twee tijdvakken worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. 

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.
Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM
Vraag & antwoord Rijksoverheid
De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.
Vindt u geen antwoord op uw vragen? Stuur dan een e-mail naar de locatie van uw kind.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan