Nieuws

Update corona-maatregelen

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_1.jpg
17 september 2021 Schoolbreed

Met ingang van maandag 27 september worden op de locaties van Ubbo Emmius twee belangrijke coronamaatregelen losgelaten: we hoeven het mondkapje niet meer te dragen in de gangen en ook het anderhalve meter afstand houden is niet langer verplicht.

Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn durft de regering het aan de scholen meer bewegingsruimte te geven. Toch geldt nog steeds het advies om afstand te blijven houden waar dat mogelijk is: het virus is immers niet weg.

Hygiëne blijft belangrijk: de ontsmettingszuilen blijven dan ook gewoon staan. Ook het beleid met betrekking tot besmetting met het coronavirus verandert niet: in nauwe samenwerking met de GGD zullen we goede beslissingen blijven nemen op het gebied van testen en quarantaine. We blijven zelftesten aanbieden: twee per week voor leerlingen en personeelsleden. We blijven communiceren over besmettingsgevallen in de klas en mogelijke gevolgen voor de omgeving van een besmette leerling.

Ten aanzien van informatie over het belang van vaccineren verwijzen we graag naar de website van het NIBI, het vakgenootschap voor biologiedocenten. Je kunt er ‘leren over vaccineren’.

https://www.nibi.nl/pagina/leren-over-vaccineren

We juichen het toe dat leerlingen en ouders goed geïnformeerd zijn en bevorderen graag discussie onderling, maar de beslissing tot vaccinatie ligt vanzelfsprekend bij de ouders en de leerlingen zelf, wanneer zij 16 jaar of ouder zijn.

Houd u s.v.p. onze website en de emailmemo’s die u van ons ontvangt goed in de gaten. Dan bent u altijd op de hoogte.

Wanneer blijft mijn kind thuis?

Wanneer een leerling of medewerker 1 van de vragen in de gezondheidscheck met “ja” beantwoordt, blijft deze leerling of medewerker thuis.


Hoe zit het eigenlijk met de zelftesten?

Om het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk te beperken wordt het gebruik van zelftesten aangeraden. Aan leerlingen en medewerkers die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich twee keer per week zelf te testen, te beginnen komende zondag voordat we weer naar school gaan. Dit is geen verplichting. 

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.
Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM
Vraag & antwoord Rijksoverheid
www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten
De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.
Vindt u geen antwoord op uw vragen? Stuur dan een e-mail naar de locatie van uw kind.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan