"Huiswerk maak je niet alleen thuis. Ook op school heb je plekken waar je kunt leren."

Leerlingbegeleiding

Mentor

Iedere klas heeft een mentor. Dat is iemand waar je naar toe kunt gaan als je vragen of moeilijkheden hebt. Ook je ouder(s)/verzorger(s) kunnen (indien nodig) altijd een afspraak met de mentor maken. Je mentor is altijd je eerste aanspreekpunt.

Begeleidingsuur

Het begeleidingsuur is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben voor bepaalde vakken, voor faalangsttrainingen etc. Wanneer je door een docent wordt uitgenodigd voor het begeleidingsuur, is je aanwezigheid altijd verplicht.

Dyslexie

Als je dyslectisch bent, heb je mogelijk recht op een aantal faciliteiten, namelijk:

  • Extra tijd bij het maken van toetsen
  • Je schoolboeken op CD-ROM
  • Software waarmee op je eigen laptop teksten kunnen worden voorgelezen.
  • Extra begeleiding tijdens een speciaal begeleidingsuur.

De orthopedagoog overlegt met de ondersteuningscoördinator voor welke faciliteiten je in aanmerking komt.

Hoe zorgen we ervoor dat je je veilig voelt op school?

We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt op school. We hanteren daarom duidelijke regels en afspraken en zien erop toe dat deze worden nageleefd. Wanneer jij je niet fijn voelt op school, kun je daarover altijd met iemand in gesprek gaan. Dat kan je mentor zijn, maar ook een vertrouwenspersoon. Binnen ons onderwijs hebben we oog voor jouw welzijn en proberen we je zo goed mogelijk te begeleiden in je sociale ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het vak ''klassenspel'. Dit vak wordt geboden aan BB- en KB-klassen gedurende het eerste en het tweede leerjaar. Tijdens dit vak werkt de klas aan groepsvorming en leren de leerlingen zichzelf en elkaar beter kennen. Dat maakt dat het zelfvertrouwen wordt vergroot en sociale contacten makkelijker worden aangegaan en onderhouden.