Onderwijsaanbod - Schoolbreed

vmbo tl

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_9_VMBO_TL.jpg

De afkorting vmbo tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo gl en vmbo tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de theoretische leerweg volg je vooral theorie. Met een diploma voor vmbo tl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo tl diploma geeft ook toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen.

Onderbouw 

In de eerste 2e jaar volg je het reguliere programma. Halverwege jaar 2 start de oriëntatie op de keuzemogelijkheden voor de bovenbouw. Aan het einde van jaar 2 maak je daadwerkelijk een profielkeuze/keuze voor een beroepsgericht vak. 

Bovenbouw

Aan het einde van jaar 2 heb je de keuze gemaakt voor een profiel / een beroepsgericht vak. Dit beroepsgerichte vak of profiel volg je in jaar 3 en 4. De verschillende keuzemogelijkheden vind je hieronder.

De precieze invulling per locatie kan verschillend zijn. Ook in de vakkenkeuze zal variëren. Voor meer informatie, kun je hieronder zien bij welke locaties je dit profiel kunt volgen. Hier zal ook gedetailleerdere informatie beschikbaar zijn over dit profiel.

Zorg & Welzijn afbeelding

Zorg & Welzijn

Technologie & Toepassing afbeelding

Technologie & Toepassing

Stadskanaal Engelandlaan
Leerjaar 3 en 4
Dienstverlening & Producten afbeelding

Dienstverlening & Producten

Onstwedde, Stadskanaal Engelandlaan
Leerjaar 3 en 4
Geslaagd, van harte gefeliciteerd!
06 juli 2021 Schoolbreed Geslaagd, van harte gefeliciteerd! Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan