Onderwijsaanbod - Schoolbreed

Dienstverlening & Producten

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_16_KB_producten.jpg

Het profiel Dienstverlening & Producten is een breed, beroepsoriënterend profiel dat is gericht op een goede voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs. De kennis, vaardigheden en beroepshouding die jou aangeleerd worden bij Dienstverlening & Producten vormen een basis voor het competentiegerichte onderwijs in het mbo.

In het profiel Dienstverlening & Producten zijn er 4 verplichte profielmodules die je in twee jaar doorloopt. Daarnaast zijn er nog 4 keuzevakken, waarvan 3 verplicht zijn. De verplichte keuzevakken zijn.

Voor meer informatie, kun je hieronder zien bij welke locaties je dit profiel kunt volgen. Hier zal ook gedetailleerde informatie beschikbaar zijn over dit profiel.

Terug
Ontwikkelingen coronavirus
26 juni 2020 Schoolbreed Ontwikkelingen coronavirus Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan