Onderwijsaanbod - Schoolbreed

Dienstverlening & Producten (Sport)

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_14_GL_sport.jpg

Als leerling van de opleiding Sport & Dienstverlening doe je ongeveer 6 tot 8 uur in de week aan sport. In de sportlessen leer je ook aan elkaar les en leiding te geven. Daarmee is sport een belangrijk onderdeel in je lesprogramma, maar tegelijk moet je beschikken over dienstverlenende en organisatorische kwaliteiten als je deze opleiding wilt doen. Zo moet je sociaal vaardig zijn, voor een groep durven staan en goed in een team samen kunnen werken.

Wisselwerking tussen school en praktijk

De ervaring die je tijdens de praktijklessen op school opdoet, ga je daarna gebruiken in de échte wereld. Je helpt dan bij organiseren of uitvoeren van (sport)activiteiten. Je leert vaardigheden te ontwikkelen doordat je werkt met grote opdrachten. Dit zijn echte opdrachten uit de praktijk. Zoals het organiseren van een ouderavond voor je eigen ouders, het in goede banen leiden van een sportdag, het geven van een voorlichting over voeding en nog veel meer!

Algemeen vormende vakken

De algemeen vormende vakken (biologie, economie, Nederlands, Engels en maatschappijleer) worden steeds meer geïntegreerd in de SD(V)-opdrachten.

Portfolio en vervolgopleiding

Je verlaat de opleiding met een goed gevuld portfolio. Hierin staan al je ervaringen en kun je laten zien hoe je je ontwikkeld hebt. Soms kun je hierdoor in het mbo een versneld programma doen. Hierover zijn bijvoorbeeld met de opleiding Sport & Bewegen in het mbo goede afspraken gemaakt.

Terug
Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan