Home > Onderwijsaanbod > vmbo bb > Dienstverlening & Producten

Onderwijsaanbod - Schoolbreed

Dienstverlening & Producten

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-sportparklaan-techniek-leerling.jpg

Het profiel Dienstverlening & Producten is een breed, beroepsoriënterend profiel dat is gericht op een goede voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs. De kennis, vaardigheden en beroepshouding die jou aangeleerd worden bij Dienstverlening & Producten vormen een basis voor het competentiegerichte onderwijs in het mbo.

Dit profiel bereidt je voor op een keuze voor een MBO opleiding. Dit kunnen opleidingen zijn in diverse richtingen, zoals ondernemen en retail, zorg en welzijn, sport, horeca en recreatie, media en ict en techniek. Tijdens de lessen worden praktijksituaties nagebootst en kom je veel beroepen tegen, zodat je een goed beeld krijgt van de vele verschillende werkzaamheden in de verschillende beroepenvelden. Je krijgt praktijkopdrachten en gaat in het derde jaar al vier weken op stage zodat je een goed beeld kunt vormen van de praktijk. Tijdens de lessen wordt er, net als in de praktijk, veel met de computer gewerkt.

Kenmerken van de opleiding:

  • Organisatie van evenementen
  • Wisselwerking tussen school en praktijk
  • Loopbaanoriëntatie
  • Brede opleiding
  • ICT en media vaardigheden

Voor meer informatie, kun je hieronder zien bij welke vestigingen je dit profiel kunt volgen. Hier zal ook gedetailleerde  informatie beschikbaar zijn over dit profiel.

Terug
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027).
19 juni 2023 Stadskanaal Praktijkonderwijs Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan