In deze workshop bent u een leerling in de bovenbouw havo/vwo. Op die manier laten we u kennis maken met de keuzes waar uw kind mee te maken krijgt. Ze worden zich bewust van de wereld die voor hen open ligt.

Workshop Voorlichting bovenbouw havo/vwo
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan