Deze workshop is vol.

We ontdekken de waarde van een Technasiumdiploma. Hoe we dat doen? Door zelf te ervaren wat uitdagend bèta-onderwijs is, door samen een opdracht voor het vak Onderzoek & Ontwerpen uit te voeren. Hieruit zal blijken dat er naast het uiteindelijke product ook procesonderdelen als communicatie, samenwerking en teamwork centraal staan!

Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan