Interactieve workshop waarin de volgende vragen onderwerp van gesprek zijn: ‘’hoe laat ik mijn kind los en durf ik dat?’’ en ‘’wanneer gaat het leiden van je kind over in begeleiden?’’

Workshop Loslaten; niet bang zijn!
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan