Al vroeg zullen de leerlingen in het vmbo keuzes moeten maken. Uiteraard willen we de leerlingen en u daarbij zo goed mogelijk helpen, maar wat hebben we dan te bieden? U wordt hierover geïnformeerd tijdens deze workshop.

Workshop Loopbaanoriëntatie vmbo
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan