Wat weet jij over veiligheid? Hoe zit het met persoonlijke beschermingsmiddelen? D.m.v. Disco-rook bootsen we een brand na.

Workshop "Brand in het lokaal"
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan