Waar wil jij naartoe? Kom naar onze voorlichtingsavond!

Beste groep 8 leerling,

Groep 8 is het laatste jaar voor jou op de basisschool. Jij zult dit schooljaar een keuze moeten maken voor het voortgezet onderwijs. Dit is vaak een spannende, maar ook een belangrijke keuze. Om een goede keuze te kunnen maken is het erg belangrijk dat jij en jouw ouders goed geïnformeerd zijn.


Tijdens de voorlichtingsavonden, die wij in november organiseren, vertellen wij precies hoe het leven er op de middelbare school uit gaat zien.

Jij bent, samen met jouw ouders, van harte uitgenodigd om een voorlichting bij te wonen op maandag 16 november, woensdag 25 november of maandag 30 november. De aanvangstijd is 19.00 uur en de voorlichting zal rond 20.00 uur afgelopen zijn.

Jij kunt je hier aanmelden!

Graag tot ziens!

Team Ubbo Emmius Veendam