Vruchten plukken

Op 1 september 2014 werd de subsidieaanvraag voor de B-fit sportimpuls gehonoreerd door ZonMw en de Gelderse Sportfederatie (stimulans voor gezondheidsonderzoek, zorginnovatie en sportimpuls). De aanvragers van de subsidie, te weten; Judo Instituut Noord, ons inmiddels welbekende Fanny van Huis voor de Sport Groningen en Ubbo Emmius Winschoten zijn trots.


Trots omdat er, sinds 1 september 2014, achter de schermen veel werk is verzet en er steeds meer en vaker zichtbare sportieve impulsen zichtbaar zijn in ons mooie schooltje. Niet alleen voor nu maar ook voor de komende jaren, niet alleen voor kinderen die goed zijn in sport maar ook juist voor kinderen die minder met bewegen hebben.  Het B-fit/ lo programma hangt dan ook met trots onder de paraplu van de gezonde school!

De kers op de taart

Na veel ´gepuzzel’ mochten we deze week vanuit de subsidiepot een spliksplinter nieuwe puzzelmat van 60 m2 in ontvangst nemen. Daarnaast zijn er judopakken aangeschaft. Hiermee zullen de trainers van Judo Instituut Noord in de lo lessen jaarlijks in periode 3, de judolessen hier Ubbo Emmius Winschoten gaan verzorgen. Een kers op de taart, een krent uit de pap of gewoon op z’n Gronings: trots!

Met trotse groeten, mede namens de trainers van Judo Instituut Noord en Fanny,

Onze eigen LO docenten:

Carla, Marc, Willeke, Robin, Jelmar, Leo, Miranda, Anne