Provinciaal Jeugddebat - Ubbo Emmius Onstwedde

Op vrijdag 27 november was het zover: het Provinciaal Jeugddebat in Groningen. Rick Heijes, Jarno Sterenborg, Lisanne Alting en Lotte Fietje uit klas 1-vwo vertrokken rond acht uur met mevrouw Kingma (Ubbo Emmius Onstwedde) richting het Provinciehuis, waar zo’n 60 leerlingen uit het VO elkaar zouden ontmoeten.


Al enkele maanden hebben Rick, Jarno, Lisanne en Lotte zich voorbereid op deze dag tijdens het uur debatteren op de woensdagochtend samen met een aantal andere leerlingen uit klas 1 en 2, aangevuld met enkele leerlingen uit groep 8 van de Rank en andere basisscholen.

In het prachtig verbouwde Provinciehuis worden de leerlingen verdeeld in vier verschillende fracties. In de ochtend zullen zij door hunzelf ingebrachte vraagstukken uitwerken, in de middag gaan deze fracties met echte provinciale politici het debat aan!

Jarno behoort bij fractie a en deze fractie komt met het voorstel om windmolens ‘op te pimpen’, zodat omwonenden minder overlast ervaren van de windmolens. Windmolens worden zo omgevormd tot mooie kunstobjecten.

De fractie van Rick heeft prachtige ideeën om de drukte in het Openbaar Vervoer te lijf te gaan door invoering van een app, die aangeeft waar het OV op een bepaald moment overbelast dreigt te raken. De app geeft vervolgens een alternatieve route aan.

De fractie waar Lotte en Lisanne zich bij aansloten, kwam met oplossingen om de krimp in de dorpen rondom Groningen tegen te gaan door leegstaande panden te verhuren aan studenten. Ook zouden deze huizen mogelijkheden bieden voor jongeren om feesten te geven, maar het zou ook een plek kunnen zijn om samen je huiswerk te maken.

Iedere fractie hield een pittig pleidooi om zijn idee helder uiteen te zetten. De Provinciale Staten reageerden hier vervolgens weer op en zo ontstond er een mooi ‘heen-en-weer’ tussen leerlingen uit de fracties en de aanwezige vier politici. Bijzonder was het om te horen dat de politici de voorstellen zeer serieus namen en een aantal ideeën worden dan ook verder uitgewerkt! Zo komt politiek dichtbij jongeren en kun je zelf ervaren dat je invloed kunt hebben op de wereld om je heen.

Het geheel werd begeleid door vrijwilligers van het NJR (Nationale Jeugdraad) en aan het einde van de dag stonden zij ook voor de lastige taak om uit de grote club gemotiveerde en enthousiaste debaters een aantal te selecteren. Deze uitgekozen leerlingen mogen door naar het Nationaal Jeugddebat in Den Haag.

Lotte is uitgekozen om binnenkort af te reizen naar Den Haag en daar het debat te openen met ministers uit de Tweede Kamer. Lotte: van harte gefeliciteerd én veel succes!