Interview

Isabelle en Demi uit 2A hebben voor het vak Nederlands een interview moeten houden.

Met deze opdracht hebben ze Sergio Padt en Hans Hateboer van de FC geïnterviewd.