Inloggen Magister via UbboNet

De link naar Magister is vanaf deze week te vinden via UbboNet.


Deze week zijn er diverse wijzigingen uitgevoerd aan de website. In de grijze footer onderaan de webpagina stond voorheen de link naar Magister. Deze link is verwijderd op deze plek.

Om de juiste link te vinden, kan de inlogpagina van UbboNet bezocht. worden.