Imuna

Afgelopen weekend zijn wij (Mila Vroom, Nina Veninga, (V5), Marieke Klijnstra en Doo-Hwan van Gennip (V6)) samen met meneer Bouwknegt, na enkele jaren afwezigheid van onze school,  naar Alkmaar afgereisd om deel te nemen aan IMUNA (International Model of the United Nations Association) .


Dit is een evenement dat ieder jaar wordt georganiseerd door het Murmellius- gymnasium in Alkmaar en waarbij middelbare school leerlingen van verschillende nationaliteiten met elkaar in discussie gaan over wereldwijde problemen. Denk hierbij aan milieuzaken, economische zaken, onderwijs en geopolitieke kwesties.

 

Men probeert tijdens de conferentie zo nauwgezet mogelijk de gang van zaken bij de echte Verenigde Naties na te bootsen. Dit hield onder andere in dat de voertaal Engels was, het debat volgens strakke richtlijnen moest worden gevoerd, er resoluties moesten worden geschreven, er consensus moest zijn en dat we iedere dag misschien ietsje ‘’overdressed’’ (heren in pak en dames in rokjes en op hakken)  op het Murmellius moesten verschijnen.

Mila, Nina, Marieke en ik zaten respectievelijk in het World Education Forum, de Economic and Social Council, de G20 en de Environment Commission. Wij vertegenwoordigden als delegatie Argentinië en moesten daarom ook vanuit het perspectief  van dat land standpunten innemen, iets wat soms wat lastig was met onze misschien toch wat vertekende westerse blik op de wereld.

De conferentie begon op vrijdag en duurde tot en met zondag, maar we zijn al op donderdag vertrokken om ons op tijd te registreren en om nog te genieten op het strand  bij Egmond aan Zee.

Diezelfde avond werden we opgehaald door ons gastgezin uit Haarlem waarbij we de daaropvolgende dagen met veel plezier verbleven.

Op vrijdag begon het echte werk, in de meeste commissies werd die dag nog niet gedebatteerd, maar wel werden er resoluties geschreven over de desbetreffende onderwerpen en moesten we beginnen met het lobbyen voor steun voor onze resolutie. Na een lange eerste dag zijn we die vrijdagavond nog met ons gastgezin de binnenstad van Haarlem in geweest. Zaterdag en zondag werd er gestemd en gedebatteerd over de ingediende resoluties en konden de leden van de fora nog amendementen indienen om bepaalde dingen aan te passen.  Dit alles was voor ons allemaal een bijzondere maar vooral ook leuke en  leerzame ervaring, want zowel onze kennis van de onderwerpen als onze kennis van de Engelse taal werden op de proef gesteld. Toch denk ik dat we ons daar uitstekend door heen hebben weten te slaan. Ook hebben we het  als verrijkend ervaren (Eensgezinde oplossingen vinden is toch wel lastig met 193 verschillende belangen!) en er veel plezier in gehad en dan met name Marieke. Rond 17.00 uur op zondag zijn we vermoeid, voldaan en met veel mooie herinneringen weer teruggekeerd naar Stadskanaal.

Tot slot, willen wij u als delegatie op basis van onze ervaringen het volgende advies geven (Het advies is geschreven in de sfeer van IMUNA) :

THE DELEGATION OF ARGENTINA,

Thinking about the amazing experiences we have had at this year’s IMUNA conference in Alkmaar,

Urges  all members of Staff of Ubbo Emmius to actively work together with Mr. Bouwknegt to ensure that from now on, each year a delegation from Ubbo Emmius will be sent to the IMUNA conference.

Doo-Hwan van Gennip, V6