Ubbo Emmius Engelandlaan geopend

Op de locatie Engelandlaan van scholengemeenschap Ubbo Emmius werd afgelopen vrijdag, in bijzijn van wethouder Johan Hamster, de opening verricht van het vernieuwde lesgebouw. Door het samengaan van het Noorderpoort en Ubbo Emmius is het aantal leerlingen op deze locatie veranderd. Daarom is een aantal lokalen aangepast en verbeterd zodat er tijdens de lessen meer praktisch gewerkt kan worden.


In het gebouw hebben de 270 leerlingen van leerjaar 1 en 2 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (BB/KB) moderne en ruimere praktijklokalen voor de vakken Handvaardigheid, Techniek,  Verzorging en Mens & Dienstverlenen. Voor de 320 leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 vmbo gemengde en theoretische leerweg (GL/TL) is een aantal theorielokalen vergroot en is het Biologie- en Natuurkundelokaal uitgebreid met een praktijkgedeelte om proeven te kunnen doen. Verder is er een extra ICT-lokaal bijgekomen en zijn de kantoren en werkruimtes voor het personeel verbeterd.                                                                                                                                                                    

De bewoners van de buurt waren uitgenodigd en kregen hebben een rondleiding van directeur Tjeerd de Vries. De collega’s van de andere locaties van Ubbo Emmius kregen een toelichting van de vakdocenten en teamleiders van de Engelandlaan.