Inspirerend onderwijs

Contact met thuis

Jij hebt natuurlijk elke dag contact met leraren en klasgenoten. Maar ook jouw ouders zijn vast benieuwd naar hoe jij het op school doet. Het gaat hierbij om jouw cijfers, maar we vinden het ook belangrijk dat je je draai vindt op school.

Wat is Magister?

Magister is het leerlingvolgsysteem van onze school. Dankzij Magister zijn jij én jouw ouders altijd op de hoogte van jouw aan- en afwezigheid en cijfers.

Wat is een spreekavond?

Nadat je je rapport hebt ontvangen, kunnen  jij en je ouders een spreekavond bezoeken. Op zo’n spreekavond kun je met de leraren overleggen over hoe het met een bepaald vak gaat. De mentor is op zo'n avond een aanspreekpunt voor algemene vragen.

Waar vind je alle contactgegevens?

Aan de start van het schooljaar krijg je toegang tot UbboNet. Dit is het intranet van onze school, waar alleen ouders, leerlingen en medewerkers toegang toe hebben. De inloggegevens die je nodig hebt worden aan de start van het schooljaar aan je overhandigd.

Elke locatie heeft op UbboNet allerlei informatie geplaatst. De locatiepagina van jouw school is bedoeld voor jou, maar ook voor je ouders. Je treft veel praktische informatie, zoals verslagen van ouderavonden en bij wie je terecht kunt als je een vraag of een probleem hebt.