Nieuws

Maatregelen coronavirus Praktijkonderwijs

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_2.jpg
25 maart 2020 Stadskanaal Praktijkonderwijs

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken en maatregelen in verband met het coronavirus op Ubbo Emmius Praktijkonderwijs. 

Voor de informatie die schoolbreed voor Ubbo Emmius geldt kunt u de informatie op de pagina met ontwikkelingen omtrent het coronavirus in de gaten houden.

Leerlingen

1. Gezondheid

Ben je in aanraking geweest met een corona-patiënt of kom je terug uit een gebied met code oranje (of rood)?
– Ouders melden hun kind telefonisch af bij school.
– Laat je testen.
Bekende regel: vertoon je symptomen die kunnen duiden op een besmetting.
Raadpleeg de meest recente overheidsmaatregelen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

2. Wie is er in school?

Er zijn alleen leerlingen en personeel in school.
Anderen (ook ouders) zijn alleen welkom voor noodzakelijkheden. Gasten melden zich bij de balie waar ze geregistreerd worden.

3. Mondkapjes

In situaties waarin de anderhalve meter maatregel niet uit te voeren is, adviseren we personeel een mondkapje te dragen.
In andere situaties mogen mondkapjes mogen gedragen worden, ook door leerlingen.
Leerlingen nemen zelf een mondkapje mee.

4. Lokalen

Lokalen zijn zo ingericht dat er anderhalve meter zit tussen de eerste rij leerlingen en de docent.
We willen zoveel mogelijk doorstroom van frisse lucht organiseren.
Dat betekent dat we de ramen in lokalen zo veel mogelijk open
hebben.

5. Kantine

Kantine is geopend met waarborgen voor veiligheid personeel en
leerlingen.
Dat betekent onder andere dat leerlingen die assisteren achter de balie, een mondkapje dragen.

6. Pauzes en tussenuren

We verzoeken je pauzes en tussenuren zo veel mogelijk buiten door te brengen.

Wat te doen bij (vermoeden van) besmetting?

Afspraken die gelden binnen Ubbo Emmius:

Ubbo Emmius heeft een vast contactpersoon bij de GGD.
Er wordt door de directeur contact opgenomen met de contactpersoon van de GGD en om een advies gevraagd. De directeur bespreekt dit in
ieder geval met andere leidinggevenden; afhankelijk van de aard van het advies overlegt hij/zij met de bestuurder (denk daarbij aan
mogelijk ingrijpende besluiten, als het mogelijk sluiten van de school
of een afdeling).
Als het om een docent gaat dan is het in ieder geval van belang of
hij/zij zich binnen de school heeft gehouden aan de richtlijnen van het RIVM. Indien dit zo is dan zullen de consequenties voor de school
gering zijn. Voor leerlingen is dat anders omdat ze onderling geen
afstand tot elkaar hoeven te houden. De resultaten van het
bron- en contactonderzoek zullen bepalend zijn voor de vraag of ook andere leerlingen getest moeten worden en in quarantaine moeten.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten of bij een melding vanuit ouders neemt de school contact op met de GGD.
We zijn open over de situatie van de besmetting en borgen daarbij de privacy van betrokkenen.
De directeur neemt de leiding in de communicatie.
Directeuren stellen hun collega’s z.s.m. op de hoogte van wat er op hun locatie speelt. In overleg wordt bepaald hoe de andere locaties
worden geïnformeerd. De directeur van de locatie waar zich de
besmetting afspeelt is in the lead.
De directeur overlegt met de collega-directeur die PR en
communicatie in portefeuille heeft over een persbericht/bericht op de website en communicatie naar derden. 

Dit document is gebaseerd op het protocol “Volledig openen VO”, van o.a. de VO-raad en de bonden. Zie voor meer specifieke informatie: https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie

Zie ook de Q&A bij dit protocol: https://www.vo-raad.nl/artikelen/q-a-bij-het-protocol-volledige-heropening-scholen


Locatiespecifieke maatregelen

Algemeen

De briefing, voorafgaand aan de schooldag, vindt plaats in de kantine. Leerlingen blijven tot de bel gaat buiten, uitzonderingen daar gelaten. Als het regent, mogen de leerlingen naar binnen en wordt informatie gedeeld via Whatsapp of E-mail.
In het gebouw staan vaste looproutes aangegeven om 1,5 meter

afstand zoveel mogelijk te kunnen reguleren. Hierbij kan sprake zijn van eenrichtingsverkeer.
Personeel wordt geadviseerd een mondkapje/spatmasker te dragen op de gangen en op het plein wanneer leerlingen in de buurt zijn.
Leerlingen houden een armlengte afstand van elkaar en 1,5 meter
ten opzichte van het personeel.
Er staat elke week een coronamaatregel centraal als regel van de
week.
De toiletten kunnen weer optimaal benut worden. Als alle toiletten bezet zijn, dan wachten leerlingen bij de deur. Dus maximaal 4
leerlingen in de toiletruimte.
 

Bij aankomst en vertrek

Leerlingen worden verzocht vlak vóór de eerste bel gaat het
schoolterrein te betreden. 
Leerlingen wordt verzocht het schoolterrein, na de laatste les,
direct te verlaten.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstokken en de kluisjes.
 

In het lokaal

In (praktijk)lokalen zijn looproutes en afstandsstrepen aangebracht.
Bij binnenkomst in het lokaal gaan de leerlingen eerst zitten. Daarna wassen ze één voor één hun handen met water en zeep. Op die manier ontstaat er geen opstoppingen bij de entree.
Docenten nemen na binnenkomst alle tafels af met oppervlaktespray
een herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Praktijkdocenten
kunnen tijdens de lessen gebruik maken van zogenaamde
monteurshandschoenen die gewassen kunnen worden.
Er wordt lesgegeven met de ramen open. Leerlingen en docenten
wordt gevraagd zich hierop te kleden. Nadat er een wisseling van
leerlingen heeft plaatsgevonden, worden de lokalen doorgelucht
door de ramen en deuren open te zetten.
Leerlingen betreden praktijklokalen, waar mogelijk, buitenom.
Praktijkdocenten staan gereed bij de buitendeur van het
praktijklokaal.
In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden, nadat er een wisseling van leerlingen heeft plaatsgevonden, geleegd.
Docenten lopen zo weinig mogelijk rond tijdens een les. Leerlingen blijven tijdens de les zoveel mogelijk op hun plaatsen zitten.
Docenten kunnen gebruik maken van een spatscherm, spatmasker of een mondkapje.
 

In de pauzes

De capaciteit van de personeelskamer is beperkt, we adviseren
collega’s buiten pauze te houden of in het eigen lokaal.
Leerlingen krijgen tijdens de pauzes de gelegenheid om zowel
binnen als buiten te zijn. Dit zorgt voor spreiding van de leerlingen.
Kantine is geopend met waarborgen voor veiligheid personeel en
leerlingen.
Dat betekent onder andere dat leerlingen, die assisteren achter de balie, een mondkapje dragen en handschoenen dragen.
Na afloop van de pauzes worden centrale ruimtes gelucht door
ramen en deuren open te zetten.

De informatie die we u toesturen wordt geregeld bijgewerkt en kunt u teruglezen op de pagina met schoolbreed ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan