Nieuws

Maatregelen coronavirus Praktijkonderwijs

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_2.jpg
25 maart 2020 Stadskanaal Praktijkonderwijs

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken en maatregelen in verband met het coronavirus op Ubbo Emmius Praktijkonderwijs. 

Voor de informatie die schoolbreed voor Ubbo Emmius geldt kunt u de informatie op de pagina met ontwikkelingen omtrent het coronavirus in de gaten houden.

Vanaf dinsdag 2 juni is de school weer op werkdagen telefonisch bereikbaar. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar via de  mail op: pro@ubboemmius.nl 

Op Dinsdag 2 juni gaat het Ubbo Emmius Praktijkonderwijs de school weer opstarten. Dit gebeurt uiteraard volgens de richtlijnen van de RIVM en de adviezen zoals die gesteld zijn door de VO raad.

Onderstaand een drietal bijlage die belangrijk zijn voor het weer open gaan van de school:

  • beknopt overzicht opstarten praktijkonderwijs
  • lesrooster opstarten praktijkonderwijs
  • opstarten praktijkonderwijs – beleidsdocument

Voor het lesrooster geldt dat dit alleen het overzichtsrooster is. In welke groep de leerling zit wordt besproken met de ouders/verzorgers door de mentoren.

Voor de leerlingen is een instructiefilmpje gemaakt met de nieuwe regels en afspraken binnen de school, het filmpje bekijken kan hier:

Leerling instructiefilm

De stages voor de bovenbouw leerling en voor de derde jaars leerlingen worden ook weer opgestart vanaf dinsdag 2 juni. Voor het opstarten van de stages gelden ook duidelijke richtlijnen, de ouders van de leerling die dit betreft hebben hiervan een mailing ontvangen.

Voor vragen over de stages kunt u contact opnemen met de stagecoördinatoren:

dhr. Piening; a.piening@ubboemmius.nl

dhr. Meins; m.meins@ubboemmius.nl

De informatie die we u toesturen wordt geregeld bijgewerkt en kunt u teruglezen op de pagina met schoolbreed ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan