Wiskunde en techniek: de hoek van 45 graden is bij elk vak precies dezelfde!

Ouderraad

Op de Maarsdreef hebben we een ouderraad die bestaat uit ongeveer tien personen. De ouderraad vergadert vier per jaar. Bij iedere vergadering is iemand van het MT aanwezig. Voor iedere vergadering dragen ouders agendapunten aan. Daarnaast legt het MT soms vragen voor aan ouders om hun mening te peilen. 

Bij algemene vragen over de ouderraad kunt u terecht bij de directeur van de Maarsdreef, Ester Moraal.