"Voor spullen die je even niet nodig hebt, gebruik je je kluisje; heel handig!"

Contact met thuis

Contact met thuis is voor de locatie Maarsdreef erg belangrijk. We organiseren voor ouders van nieuwe leerlingen al aan het begin van het schooljaar een ouderavond. In de loop van het schooljaar komen ook de ouders van leerlingen uit klas 2 op school. Naast de gewone ouderavonden hebben we ook spreekavonden, waarbij je ouders verschillende docenten kunnen spreken.

Mentoraat

Mentoren zijn de belangrijkste schakel in het contact met thuis. Als we ons zorgen maken over jouw welzijn of prestaties, neemt de mentor contact op met je ouders. Andersom geldt dat ook: als je ouders zich zorgen maken of vragen hebben, nemen ze contact op met de mentor. In de eerste klas leggen mentoren ook huisbezoeken af als je ouders dat op prijs stellen.

Magister

Jouw ouders kunnen op ons leerlingvolgsysteem Magister, zien wat het huiswerk is, welke cijfers je hebt behaald en wanneer je afwezig was. Op deze manier kunnen je ouders jou bijvoorbeeld makkelijker helpen bij het plannen van werk.