Winschoten

Over deze locatie

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_1_overdeschool.jpg

Ubbo Emmius in Winschoten is een locatie voor vmbo 1 tot en met 4. Onze locatie kenmerkt zich door kleinschaligheid, duidelijkheid en korte lijnen met thuis. Een fijne en veilige stap na de basisschool.

Bij ons op school kan iedereen excelleren. We vinden het belangrijk dat wij samen met jou en je ouders het beste uit jezelf halen. Samen bereiken we meer. Of je nu heel goed bent in wiskunde, talen, theater, sport of als mediator, iedereen krijgt bij ons op school de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

In de onderbouw werken we met opstroomklassen. Dit betekent dat iedere leerling de kans krijgt om op te stromen. Dit kan voor een vak zijn, maar ook voor alle vakken. De mentor zal samen met jou en je ouders gaan kijken naar jouw ambities en kunnen.

We hopen dat je hier op onze locatie een prettige en een succesvolle tijd zult hebben. Wij zullen jou de komende jaren zo goed mogelijk helpen, maar verwachten daarbij van jou ook eigen initiatief en een actieve houding. We streven ernaar dat jij als zelfstandige en mondige jongere onze school verlaat en goed voorbereid bent op het vervolgonderwijs. Mondig in de goede zin van het woord, want op onze locatie hechten we veel waarde aan respect. Voor elkaar, voor het personeel en voor de school op zich.

Op deze manier met elkaar omgaan moet dan wel automatisch leiden tot leerlingen en personeel die op een prettige en respectvolle manier met elkaar in verbinding staan, elkaar waardevol vinden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te groeien. Elke dag weer!

Wij wensen jou een fijne tijd toe hier op Ubbo Winschoten.

Mevr. R.G. (Landa) Buiter
Locatiedirecteur Winschoten

Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius
30 september 2021 Schoolbreed Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan