Winschoten

Ouderraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_31_ouderraad.jpg

We willen als school goed werk leveren. Daarvoor hebben we natuurlijk regelmatig contact met leerlingen (dat gebeurt meestal door de mentor), maar we willen ook graag met ouders overleggen. Dat doen we in de Ouderraad.

Dit is een groep ouders die, samen met de directeur of een teamleider, vijf keer per jaar vergadert over zaken die op school spelen. Het kan over alles gaan wat voor de ouders en de school van belang is.

Ieder jaar heeft de Ouderraad nieuwe ouders nodig om onze Ouderraad te versterken. Vraag je ouders of ze deel willen nemen! In deze flyer vind je meer informatie. Een telefoontje naar de school is voldoende. Een van de leden van de Ouderraad heeft in principe namens onze vestiging zitting in de MR van de school.

Wilt u contact opnemen met iemand van de Ouderraad? Dat kan via het volgende e-mailadres: [email protected]

Update corona-maatregelen
17 september 2021 Schoolbreed Update corona-maatregelen Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan