Winschoten

vmbo tl

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_7_TL.jpg

Brugjaar vmbo tl

De afkorting vmbo tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo-gl en vmbo-tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de theoretische leerweg volg je vooral theorie. Met een diploma voor vmbo-tl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo-tl diploma geeft ook toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vmbo tl 

Op de locatie Winschoten kun je de hele opleiding van tl volgen.

Aan het einde van het 2 jaar maak je de keuze voor een vakkenpakket. Eind jaar 3 maak je een keuze in welke vakken je examen gaat doen. Meer informatie hierover kun je op school opvragen. 

Start Schooljaar - Aan te schaffen materialen
09 juli 2020 Schoolbreed Start Schooljaar - Aan te schaffen materialen Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan