Winschoten

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180912_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_KB.jpg

Onderbouw vmbo kb leerjaar 1 en 2

De afkorting vmbo kb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Leerlingen van vmbo kb krijgen per week meer theorie-uren dan vmbo-bb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo-kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

Op de locatie Winschoten kun je de hele opleiding volgen. Aan het einde van de 2e klas maken leerlingen een keuze voor een profiel.

Bovenbouw vmbo kb leerjaar 3 en 4

In jaar 2 heb je gekozen voor een profiel, dit profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. De profielen waaruit je kunt kiezen staan hieronder weergeven.

Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius
30 november 2020 Schoolbreed Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan