Winschoten

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_8_BB-2.jpg

Onderbouw vmbo bb leerjaar 1 en 2

De afkorting vmbo bb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Leerlingen van vmbo bb krijgen per week minder theorie-uren dan vmbo kb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo bb kun je doorstromen naar niveau 1 of 2 op het mbo.

Op de locatie Winschoten kun je de hele opleiding volgen. Aan het einde van de 2e klas maken leerlingen een keuze voor een profiel.

Bovenbouw vmbo bb leerjaar 3 en 4

In jaar 2 heb je gekozen voor een profiel, dit profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. De profielen waaruit je kunt kiezen staan hieronder weergeven.

Update coronamaatregelen
27 november 2021 Schoolbreed Update coronamaatregelen Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan