Winschoten

havo

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_18_HAVO.jpg

Brugjaar havo 

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De opleiding duurt in totaal 5 jaar. Met een havodiploma kun je doorstromen naar het hbo. Ook geeft het havodiploma toelating tot vwo-5 als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen.

Op de locatie Winschoten kun je jaar 1 t/m 3 volgen. Hier volg je het reguliere programma. Halverwege jaar 3 maak je de keuze voor een profiel die je gaat volgen in de bovenbouw. Na het 3e jaar stroom je door naar de locatie Stadskanaal Stationslaan. Wij zorgen voor het vervoer van Winschoten naar Stadskanaal!

havo leerjaar 4 en 5

Na het 3e jaar aan de locatie in Winschoten, stroom je door naar de locatie Stadskanaal Stationslaan. In het 4e en 5e jaar volg je het door jou gekozen profiel. Naast het gemeenschappelijk deel en het profieldeel, beide verplicht, kun je in de vrije ruimte nog extra vakken kiezen.

Als je meer wilt weten over het onderwijsaanbod en de profielkeuzes van de locatie Stadskanaal Stationslaan kun je dat hier bekijken.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019
05 november 2019 Winschoten Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan