Winschoten

Trots op onze school!

Lees verder
Winschoten

Profieloriëntaties

Lees verder
Bekijk meer nieuws
Winschoten
Preventief spreekuur JGD
Schoolbreed
Vergadering Raad van Toezicht en MR-en
Schoolbreed
Gecombineerde vergadering MR-en
Schoolbreed
Vergadering MR-SG en MR PrO
Winschoten
Derde afnameperiode rekentoets VO
Bekijk onze agenda

Winschoten

De locatie Winschoten telt ongeveer 500 leerlingen. Deze locatie is een school voor vmbo bb, kb, tl en gl jaar 1 t/m 4 en havo en vwo jaar 1 t/m 3. Bekijk ons onderwijsaanbod. Bekijk ons onderwijsaanbod.

Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan