Winschoten

Profieloriëntaties

Lees verder
Schoolbreed

Vacature Lid van de Raad van Toezicht

Lees verder
Bekijk meer nieuws
Winschoten
Examenleerlingen tekenen akkoordverklaring voor beroepsgericht vak
Winschoten
LOB-week
Winschoten
LOB-week
Schoolbreed
Vergadering GMR
Winschoten
LOB-week
Bekijk onze agenda

Winschoten

De locatie Winschoten telt ongeveer 500 leerlingen. Deze locatie is een school voor vmbo bb, kb, tl en gl jaar 1 t/m 4 en havo en vwo jaar 1 t/m 3. Bekijk ons onderwijsaanbod. Bekijk ons onderwijsaanbod.

Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan