Schoolbreed

Ontwikkelingen coronavirus

Lees verder
Winschoten

Gouden Schoolkantine Schaal 2020

Lees verder
Bekijk meer nieuws
Winschoten
Deadline cijfers Periode 3
Winschoten
Opgave spreekavond
Schoolbreed
Goede Vrijdag
Schoolbreed
Tweede Paasdag
Schoolbreed
Deze week: vervolg toetsweek klas 2 t/m 6 en start periode 4
Bekijk onze agenda

Winschoten

De locatie Winschoten telt ongeveer 500 leerlingen. Deze locatie is een school voor vmbo bb, kb, tl en gl jaar 1 t/m 4 en havo en vwo jaar 1 t/m 3. Bekijk ons onderwijsaanbod. Bekijk ons onderwijsaanbod.

Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan