Winschoten

St. Provinciaal Groninger Studiefonds

Lees verder
Winschoten

Na herkansing alsnog geslaagd:

Lees verder
Bekijk meer nieuws
Winschoten
Spreekuur dyslexie en dyscalculie
Winschoten
Ouderavond klas 2
Winschoten
Ouderavond klas 4 en 3HV
Winschoten
Bezoek “Rise of the blue city”
Winschoten
Spreekuur dyslexie en dyscalculie
Bekijk onze agenda

Winschoten

De locatie Winschoten telt ongeveer 500 leerlingen. Deze locatie is een school voor vmbo bb, kb, tl en gl jaar 1 t/m 4 en havo en vwo jaar 1 t/m 3. Bekijk ons onderwijsaanbod. Bekijk ons onderwijsaanbod.

Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan