Veendam

Lestijden, roosters en uitval

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_2_lestijden-1.jpg

De lessentabel geeft aan welke vakken je krijgt en hoeveel uren er per vak worden gegeven in een bepaald jaar en afdeling. Er is een standaard lessentabel voor de gehele scholengemeenschap. Als je wilt weten wanneer je les hebt in een bepaald vak, dan kun je dat vinden op het rooster.

Het rooster krijg je aan het begin van het schooljaar. Tijdens het schooljaar kan dat rooster veranderen. Wijzigingen worden aangegeven in school en via UbboNet (UbboPortaal).

Bij de indeling van het rooster, worden de volgende lestijden aangehouden. We gaan hierbij ervanuit dat iedere leerling alle dagen van de week van 08.25 – 15.30 uur beschikbaar is voor school en ingeroosterd kan worden. Andere verplichtingen zullen daarvoor moeten wijken.

45/50-minuten rooster
1e les: 8.25 – 9.15 uur
2e les: 9.15 – 10.00 uur
Pauze
3e les: 10.15 – 11.00 uur
4e les: 11.00 – 11.45 uur
Pauze
5e les: 12.10 – 13.00 uur
6e les: 13.00 – 13.45 uur
Pauze
7e les: 14.00 – 14.45 uur
8e les: 14.45 – 15.30 uur

Lesuitval

We proberen lesuitval zoveel mogelijk te vermijden. Zo is er een vaste vergadermiddag voor docenten en wordt bij ziekte het lesrooster aangepast. In de onderbouw worden alle tussenuren opgevuld. Lesuitval wordt bekend gemaakt via Magister en het tv-scherm in de kantine. 

St. Provinciaal Groninger Studiefonds
16 juli 2019 Winschoten St. Provinciaal Groninger Studiefonds Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan