Veendam

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_6_contactmetthuis-1.jpg

De ambities die Ubbo Emmius voor zijn leerlingen uitspreekt en die nadrukkelijk verder reiken dan het behalen van het schooldiploma, kunnen niet gerealiseerd worden zonder de steun en betrokkenheid van de ouders/verzorgers.

We vinden het daarom belangrijk om jouw ouders/verzorgers actief te betrekken bij de ontwikkelingen van jou en van de school als geheel. Dat vraagt om een actieve houding van alle partijen om zo de driehoek leerling – school – ouder/verzorger te versterken in het belang van de leerlingen.

Magister

Niet alleen jij, maar ook je ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een inlogcode en een wachtwoord. Dat biedt hen de mogelijkheid om thuis op de computer jouw schoolresultaten te volgen. Zo blijven ze extra betrokken bij jou en bij de school en op Ubbo Emmius vinden we dat een goede zaak. Het huiswerk wordt ook in Magister genoteerd. Maar: je moet als leerling altijd het huiswerk in je eigen agenda schrijven. Als er een keer niet iets in Magister staat geeft dat dus geen recht om je huiswerk niet te doen.

Ouderavonden

In ieder leerjaar organiseren we voor je ouders een of meer ouderavonden. Op deze ouderavond geven we algemene informatie en kunnen je ouders kennis maken met de mentor. Uitnodigingen voor de ouderavonden worden ruim een week van tevoren aan jou meegegeven. De exacte data waarop de ouderavonden worden gehouden staan op de website, in de agenda.

Het informeren van jouw ouders/verzorgers vindt plaats via:

  • Ouderavonden
  • Mentorgesprekken en ouderspreekavonden
  • Oudernieuwsbrieven
  • Website
  • Magister, hierin staat het huiswerk, de toetsen en de behaalde cijfers (ouders/verzorgers en leerlingen krijgen hiervoor een eigen inlogcode)
  • Vier rapporten per jaar
  • 10 minutengesprek bij ophalen rapport
  • Spreekavond
  • Telefoontje/mailtje van de mentor als dat nodig is
  • Contact op verzoek van de ouders: per mail, telefonisch of op afspraak
St. Provinciaal Groninger Studiefonds
16 juli 2019 Winschoten St. Provinciaal Groninger Studiefonds Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan