Veendam

Over deze locatie

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_1_overdezeschool-1.jpg

Je wordt als leerling gezien. De lijnen zijn kort, er is veel contact met jou en jouw ouder(s)/verzorger(s). Er wordt aandacht besteed aan waarden en normen en er is respect voor ieders levensopvatting. We zijn een rookvrije school met een gezonde kantine. Er is volop ruimte voor persoonlijke aandacht en waar nodig extra begeleiding.

We vinden het erg belangrijk dat elke leerling zijn talenten ontwikkelt. Daarom staan op het rooster ook de vakken: drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, muziek en godsdienst. Ben je een havo/vwo leerling dan komt daar het vak oriƫntatie op het Technasium bij. Al deze vakken helpen je bij het ontwikkelen van je talenten. Ze helpen je niet alleen bij het oriƫnteren op een verdere loopbaan en het kiezen van een passende vervolgopleiding maar ze richten zich ook op het vergroten van je weerbaarheid en sociale vaardigheden. Zo werken we actief aan een veilig en prettig schoolklimaat waarin je gezien wordt, waar je mag zijn wie je bent, met respect voor de ander.

Schooljaar 2018-2019 is het laatste schooljaar voor de locatie Ubbo Emmius Veendam. Tijdens dit schooljaar verzorgen we het onderwijs voor leerjaar 2 en leerjaar 4.

We wensen elke leerling een fijne tijd op onze locatie!

Mevr. J. (Anja) Wesseling-Meems
Teamleider
awesseling@ubboemmius.nl

Mevr. O. W. C. J. (Olga) Welling
Locatiedirecteur Veendam

Start schooljaar
22 augustus 2019 Stadskanaal Maarsdreef Start schooljaar Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan