Veendam

vmbo tl

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_9_BMVO_TL-1.jpg

De afkorting vmbo tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo gl en vmbo tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de theoretische leerweg volg je vooral theorie.

Met een diploma voor vmbo tl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo tl diploma geeft ook toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen. Op de locatie Veendam kun je jaar 4 volgen van vmbo tl.

St. Provinciaal Groninger Studiefonds
16 juli 2019 Winschoten St. Provinciaal Groninger Studiefonds Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan