Veendam

vmbo kb

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_8_VMBO_KB.jpg

De afkorting vmbo kb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma voor vmbo kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

Op de locatie Veendam wordt dit schooljaar alleen lesgegeven op dit niveau in leerjaar 2.

Als je meer wilt weten over het onderwijsaanbod van de locatie Winschoten kun je dat hier bekijken.

Winactie open dag Winschoten
29 januari 2019 Winschoten Winactie open dag Winschoten Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan