Veendam

vmbo gl

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_10_VMBO_GL.jpg

De afkorting vmbo gl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, gemengde leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo-gl en vmbo-tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de gemengde leerweg volg je naast theorie ook een beroepsgericht vak. Dat vak is een mix van theorie en praktijk.

Met een diploma voor vmbo-gl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of 4 van het mbo. Een vmbo-gl diploma geeft toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen. Op de locatie Veendam kun je jaar 4 volgen van vmbo gl.

St. Provinciaal Groninger Studiefonds
16 juli 2019 Winschoten St. Provinciaal Groninger Studiefonds Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan