Veendam

havo

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_11_HAVO.jpg

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De opleiding duurt in totaal 5 jaar. Met een havodiploma kun je doorstromen naar het hbo. Ook geeft het havodiploma toelating tot vwo-5 als aan de voorwaarden wordt voldaan. Op de locatie Veendam kun je jaar 2 volgen. Na jaar 2 stroom je door naar het Dollard College.

Winactie open dag Winschoten
29 januari 2019 Winschoten Winactie open dag Winschoten Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan