Veendam

havo

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_11_HAVO.jpg

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De opleiding duurt in totaal 5 jaar. Met een havodiploma kun je doorstromen naar het hbo. Ook geeft het havodiploma toelating tot vwo-5 als aan de voorwaarden wordt voldaan. Op de locatie Veendam kun je jaar 2 volgen. Na jaar 2 stroom je door naar het Dollard College.

Themacertificaat
23 november 2018 Winschoten Themacertificaat Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan