vmbo bb

Bouwen, Wonen en Interieur

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_10BB_bouwen-1.jpg

Bof jij even als je interesse ligt in techniek! Er is op het ogenblik een groot tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Onze school heeft jou veel te bieden. Tijdens een opleiding, kun je ook meedoen met onze wedstrijdteams bij regionale- en landelijke wedstrijden.

Aan de slag in de regio!

Door onze goede contacten met het bedrijfsleven in de regio, zijn er veel stageplaatsen beschikbaar. Wij werken samen met zo’n 60 bedrijven in de regio. Binnen de opleiding ga je minimaal twee maanden op stage.

Profielmodules

In het profiel Bouwen, Wonen & Interieur zijn er 4 verplichte profielmodules die je in twee jaar doorloopt:

Bouwproces en –voorbereiding
In deze module leer je een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren. Na deze module kun je ook zelf maatvoeren, uitzetten en profielen en kozijnen stellen.

Bouwen vanaf de fundering
Met deze module leer je van de grond af opbouwen. Het metselen van een halfsteensmuur, isolatiematerialen verwerken, veilig werken op steigers en ladders, een PS-systeembekisting maken en een bekisting voor een strokenfundering.

Hout- en meubelverbindingen
De basis van houtbewerking leer je door een werkstuk met enkelvoudige verbindingen. Ook leer je
in deze module zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.

Design en decoratie
Geen vakwerk zonder ontwerp! In deze module leer je een interieurelement ontwerpen, een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement en het interieurelement zelf maken inclusief afwerking en decoratie.

Keuzevakken

Daarnaast kun je 4 keuzevakken kiezen, waarmee je je bijvoorbeeld specialiseert in daken, meubels
en/of aansluitingen. Zo stel je zelf je eigen profiel samen!

Daken en kapconstructies
Tijdens deze module leer je om de werkzaamheden voor te bereiden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies. Je leert constructies maken voor platte daken en de dakrand af te werken en je leert constructies te maken voor hellende daken, deze af te dichten en af te werken.

Meubel maken
Tijdens deze module leer je om zelf meubels te maken. Tijdens het keuzevak worden de voorbereidingen voor de werkzaamheden om de meubels te maken besproken. Daarnaast ga je ook daadwerkelijk aan de slag om met hout en plaatmateriaal je eigen meubels te maken.

Constructieve aansluitingen en afwerking
Tijdens deze module leer je om met verschillende materialen constructieve aansluitingen te maken. Daarnaast leer je ook de aansluitingen tussen deze materialen af te werken.

Bouwkundig onderhoud en renovatie
Tijdens deze module leer je om bouwkundige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren.

Terug
Voorlichting voor ouders/verzorgers  van leerlingen uit groep 8
07 januari 2020 Stadskanaal Maarsdreef Voorlichting voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan