Stadskanaal Maarsdreef

Lestijden, roosters, uitval

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_2_lestijden.jpg

Het rooster krijgen alle leerlingen aan het begin van het schooljaar. Tijdens het schooljaar kan het rooster veranderen. Wijzigingen worden aangegeven in school en via Magister. Bij de indeling van het rooster worden de volgende lestijden aangehouden.

Lestijden

50-minutenrooster
1e les: 8.25 – 9. 15 uur
2e les: 9.15 – 10.05 uur
3e les: 10.05 – 10.55 uur
Pauze
4e les: 11.15 – 12.05 uur
5e les: 12.05 – 12.55 uur
Pauze
6e les: 13.20 – 14.10 uur
7e les: 14.10 – 15.00 uur
8e les: 15.00 – 15.50 uur

40-minutenrooster
1e les: 8.25 – 9. 05 uur
2e les: 9.05 – 9.45 uur
3e les: 9.45 – 10.25 uur
Pauze
4e les: 10.45 – 11.25 uur
5e les: 11.25 – 12.05 uur
Pauze
6e les: 12.30 – 13.10 uur
7e les: 13.10 – 13.50 uur
8e les: 13.50 – 14.30 uur

In principe moet iedere leerling alle dagen van de week van 8.25 – 15.50 uur beschikbaar zijn voor school. Het 40-minutenrooster wordt alleen bij wijze van hoge uitzondering toegepast.

Lesuitval en roosterwijzigingen 

We proberen lesuitval zoveel mogelijk te vermijden. Zo wordt bij ziekte het lesrooster aangepast. De uitgevallen lessen worden op de Maarsdreef opgevangen. Er zijn dus geen tussenuren. Roosterwijzigingen worden bekend gemaakt via de tv-schermen in de hal en in de aula en via Magister. Leerlingen wordt aangeraden elke ochtend, voordat ze naar school gaan, te kijken of er iets veranderd is. Ook is het van belang het mededelingenbord (tegenover het conciërgekantoor in de gang naar de aula) in de gaten te houden voor andere bijzonderheden.

Je Valentijn kies je zelf!
10 februari 2020 Stadskanaal Sportparklaan Je Valentijn kies je zelf! Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan