Stadskanaal Maarsdreef

vmbo gemengde leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_10_vmbo_GL.jpg

Brugjaar vmbo gl

De afkorting vmbo gl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, gemengde leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo gl en vmbo tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de gemengde leerweg volg je naast theorie ook een beroepsgericht vak. Dat vak is een mix van theorie en praktijk. Met een diploma voor vmbo gl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of 4 van het mbo. Een vmbo gl diploma geeft toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen.

Op de locatie Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 volgen. Na het 1e jaar stroom je door naar de locatie Stadskanaal Engelandlaan waar de bovenbouw vmbo gl zit.

vmbo gl leerjaar 2 t/m 4

Na het brugjaar aan de Maarsdreef stroom je door naar de locatie Stadskanaal Engelandlaan. Aan de Engelandlaan volg je het 2e jaar nog het reguliere programma. Na het twee jaar maak je de keuze voor een beroepsgericht vak. Dit beroepsgerichte vak volg je in jaar 3 en 4.

Als je meer wilt weten over het onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden voor een beroepsgericht vak van de locatie Stadskanaal Engelandlaan kun je dat hier bekijken.