Stadskanaal Engelandlaan

vmbo gl

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_11_VMBO_GL-1.jpg

Brugjaar vmbo gl

De afkorting vmbo gl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, gemengde leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo gl en vmbo tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de gemengde leerweg volg je naast theorie ook een beroepsgericht vak. Dat vak is een mix van theorie en praktijk. Met een diploma voor vmbo gl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of 4 van het mbo. Een vmbo gl diploma geeft toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen.

Op de locatie Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 volgen. Na het 1e jaar stroom je door naar de locatie Stadskanaal Engelandlaan waar de bovenbouw vmbo gl zit. Als je meer wilt weten over de locatie Stadskanaal Maarsdreef kun je dat hier bekijken.

vmbo gl leerjaar 2 t/m 4

Na het brugjaar aan de Maarsdreef stroom je door naar de locatie Stadskanaal Engelandlaan. Aan de Engelandlaan volg je het 2e jaar nog het reguliere programma. Na het twee jaar maak je de keuze voor een beroepsgericht vak. Dit beroepsgerichte vak volg je in jaar 3 en 4. Hieronder staan de beroepsgerichte vakken waaruit de leerlingen kunnen kiezen.

Ontwikkelingen coronavirus
23 februari 2021 Schoolbreed Ontwikkelingen coronavirus Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan