Stadskanaal Engelandlaan

vmbo tl

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_8_VMBO_TL.jpg

Brugjaar vmbo tl

De afkorting vmbo tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo gl en vmbo tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de theoretische leerweg volg je vooral theorie. Met een diploma voor vmbo tl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo tl diploma geeft ook toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen.

Op de locatie Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 volgen. Na het 1e jaar stroom je door naar de locatie Stadskanaal Engelandlaan waar de bovenbouw vmbo tl zit. Als je meer wilt weten over de locatie Stadskanaal Maarsdreef kun je dat hier bekijken.

vmbo tl leerjaar 2 t/m 4

Aan de Engelandlaan volg je het 2e jaar nog het reguliere programma. Na twee jaar maak je de keuze voor een beroepsgericht vak. Dit beroepsgerichte vak volg je in jaar 3 en 4. Hieronder staan de beroepsgerichte vakken waaruit de leerlingen kunnen kiezen.

Ontwikkelingen coronavirus
23 februari 2021 Schoolbreed Ontwikkelingen coronavirus Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan