Onstwedde

vmbo theoretische leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_9_VMBO_TL-2.jpg

Brugjaar vmbo tl 

De afkorting vmbo tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo-gl en vmbo-tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de theoretische leerweg volg je vooral theorie. Met een diploma voor vmbo-tl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo-tl diploma geeft ook toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Op de locatie Onstwedde kun je de hele opleiding volgen.

Bovenbouw 

Na het twee jaar maak je de keuze voor een beroepsgericht vak. Dit beroepsgerichte vak volg je in jaar 3 en 4. De keuzemogelijkheden zijn hieronder te vinden.

Plasmasnijder in gebruik genomen
28 augustus 2020 Schoolbreed Plasmasnijder in gebruik genomen Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan