Onstwedde

vmbo gemengde leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_14_VMBO_GL-1.jpg

Brugjaar vmbo gl

De afkorting vmbo gl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, gemengde leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo gl en vmbo tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de gemengde leerweg volg je naast theorie ook een beroepsgericht vak. Dat vak is een mix van theorie en praktijk. Met een diploma voor vmbo gl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of 4 van het mbo. Een vmbo gl diploma geeft toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Op de locatie Onstwedde kun je de hele opleiding volgen.

Bovenbouw

Na het tweede jaar maak je de keuze voor een beroepsgericht vak. Dit beroepsgerichte vak volg je in jaar 3 en 4. De keuzemogelijkheden zijn hieronder te vinden.

Ontwikkelingen coronavirus
26 juni 2020 Schoolbreed Ontwikkelingen coronavirus Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan