Onstwedde

Brede instroom

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_25_extra1.jpg

Omdat we het belangrijk vinden dat je zo lang mogelijk dichtbij je eigen woonadres naar school kunt, zijn in de brugklas de leer­lingen van alle niveaus (basisbe­roepsgerichte leerweg t/m vwo) welkom. We hebben de expertise in huis om zowel de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg als de vwo-leerlingen de juiste begeleiding te bieden.

Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius
30 september 2021 Schoolbreed Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan