Onstwedde

Brede instroom

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_25_extra1.jpg

Omdat we het belangrijk vinden dat je zo lang mogelijk dichtbij je eigen woonadres naar school kunt, zijn in de brugklas de leer­lingen van alle niveaus (basisbe­roepsgerichte leerweg t/m vwo) welkom. We hebben de expertise in huis om zowel de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg als de vwo-leerlingen de juiste begeleiding te bieden.

Geslaagd, van harte gefeliciteerd!
06 juli 2021 Schoolbreed Geslaagd, van harte gefeliciteerd! Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan